Historie

Souhrn událostí v historii Československa.

28.10.1918 Vyhlášení samostatného státu

30.10.1918 Připojení Slovenska svatomartinskou deklarací

14.9.1937 Zemřel TGM (Lány)

23.9.1938 Všeobecná mobilizace

29.9.1938 Mnichovská zrada

14-16. 3. Okupace Československa vyhlášení protektorátu

5.5.1945 Pražské povstání za pomoci lidu pražského, železničářů , četnictva a vojáků . Na pomoc přišli i lidé z okolí Prahy.

9.5.1945 Konec druhé světové války v Československu – osvobození rudou armádou a spojenci

21.8.1968 Vpád vojsk varšavské smlouvy do Československa

31.12.1992 Protiústavní rozdělení federace – zánik Československa

1.1.1993 Vznik nelegální ČR a SR