Hnutí – přípravný výbor

Rozhodli jsme se založit politické hnutí Českoslovenští Občané (ČSO).V tuto chvíli funguje tzv přípravný výbor a dáváme dohromady další kroky které vyžaduje ministerstvo https://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D